Hernička pro děti 1-3 roky

Tanečky s Petrou

Tvořeníčko

Knížkochvilky

 

Cvičení pro ženy

 

                         přihláška ke stažení zde‹‹

 

Nabídka dalších aktivit

Půjčování společenských her, 

knížek, pomůcek a kostýmů

Možnost zapůjčení společenských her, montessori pomůcek, karnevalových kostýmů.

Besedy a semináře

Zajímavosti a aktuální témata.

Převody dětí na kroužky

Zajištění převodu dětí na klubový kroužek.

Volnočasový klub pro školní děti

Možnost smysluplně využít odpolední čas.

Kulturní a společenský klub

Volnočasový klub pro dospělé.

Setkávání, tvoření, sdílení nápadů a inspirací.

Celoroční jednorázové akce 

pro veřejnost

Karneval, Noc s Andersenem, Rodinný den, Pasování na čtenáře, Příměstský tábor, Lampionový průvod, Čertí stezka, Adventní výstava, vycházky ….

Odpolední hlídání dětí

Hlídání dětí ve stanovené dny.

Knihovní služby

Výpůjčka knih, využití PC a tiskárny s možností reprografických služeb.

Questing

Sezónní aktivita, která podporuje a zahrnuje vztah k okolí, ve kterém žijeme. Forma relaxace, odreagování se a uvolnění s možností být v přírodě kdykoli.

Joomla Business Templates by template joomla