Aktuálně

Uzavření klubovny o prázdninách

V období letní prázdnin probíhá přesun klubovny z 1. patra do přízemní základní školy. Součástí je kompletní rekonstrukce včetně knihovny a šaten. Z časových důvodů se tedy letos nekoná Příměstský tábor.

V novém se na Vás budeme těšit opět v říjnu 2019.

Den otevřených dveří bude včas oznámen.

Přejeme všem hezké prázdniny.

 

Nabídka aktivit od září 2018

Nabídka aktivit od září 2018

Volnočasový klub pro rodiče s dětmi          

Dopolední program pro děti od 1 roku věku (zpívánky, cvičeníčko, tvořeníčko).

   

Klubáček

Příprava na školu, nácvik praktického života, smyslové výchovy, kosmické výchovy, výroba pomůcek.

Probíhal by dle zájmu 2. pololetí.

Míčové hry

Program na podporu jemné i hrubé motoriky, spolupráce, kolektivnosti a výchově „hraj fér“.

Tanečky s Petrou

Rozvoj pohybových schopností a citu pro rytmus, jednoduché taneční sestavy.

Angličtina pro školní děti

Konverzace v angličtině

Dopravní kroužek

Získávání a prohloubení orientace, znalostí a zručnosti v dopravní výchově a osvojení si základů první pomoci.

Kreativní tvoření

Seznámení s různými výtvarnými technikami a materiály, výroba, projektová činnost.

Jóga pro dospělé

Pro uvolnění a zlepšení koncentrace ve zralém a pozdějším věku. Jóga pro dospělé je v uvědomění si sebe sama.

Cvičení Tchaj-ťi

Relaxování v pohybu, pomáhá obnovit a udržet přirozené zdraví, protahuje, posiluje a uvolňuje celé tělo.

 

Kroužky 2018

Kroužky pro školní rok 2018/2019 jsou aktualizovány.

 

Služba pro maminky - vážení dětí

 

Nabízíme maminkám možnost zvážení svých dětí na digitální kojenecké váze
vždy ve středu 8.30-12 hod. 

 

Váhu je možné zapůjčit i domů. 

 

Joomla Business Templates by template joomla